MYHAND @ GDD

Serdecznie zapraszamy na wystawę myhand, która w dniach 6-15.07.2018 prezentowana będzie w ramach festiwalu Gdynia Design Days.

Wraz z rozwojem druku 3D pojawiają się próby stworzenia protezy dłoni, w oparciu o tę technologię. Kluczem dla opracowywanych rozwiązań jest dostosowanie do potrzeb użytkowników poprzez parametryzację i personalizację.

Połączenie druku 3D, elektroniki, rozwiązań open source, kreatywnego kodowania i projektowania algorytmicznego, w oparciu o metody User Centered Design, pozwala na stworzenie nowych rodzajów rozwiązań. Zaspokajają one indywidualne potrzeby, związane z codziennym funkcjonowaniem, uprawianiem sportów czy z zainteresowaniami. Mogą stać się elementem wizerunku oraz środkiem wyrazu.

Wystawa prezentuje pierwszy etap projektu myhand, mający na celu rozwinięcie systemu drukowanych 3D protez parametrycznych, które posiadają cechy rozwiązań dostępnych dziś na rynku, a  przede wszystkim stawiają sobie za cel zaspokajanie bardzo nietypowych potrzeb użytkowników, wpływając na satysfakcję z własnego życia. Ma je cechować przystępność cenowa.

W ramach wystawy zaprezentujemy również wybrane z istniejących problemów i rozwiązań w obszarze protetyki, jak i efekt pierwszego etapu myhand.

Więcej na www.myhand.io

EN 

With the development of 3D printing, there are attempts to create a hand prosthesis based on this technology. The key to the solutions being developed is to adapt to the needs of users through parameterization and personalization.

The combination of 3D printing, electronics, open source solutions, creative coding and algorithmic design, based on User Centered Design methods, is clearing a path for new solutions. They allow you to provide for individual needs, such as those related to daily tasks, sports or hobbies; which can become part of, or most of the entire expression.

The exhibition presents the project myhand, aimed at developing a system of printed 3D parametric prostheses which combine the some of the features of what’s available in the market today with the very unusual needs of their users, with the additional goal of being affordable.

As part of the exhibition, we will present specific problems and solutions in the field of prosthetics as well as the results of the first stage of myhand project.

More info at www.myhand.io

Otwarcie wystawy 6.07.2018, godz 18.00 
Czynne 7-15.07.2018, 10.00-20.00
Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia 
Al. Zwycięstwa 96/98 
Bud. IV, mapa pkt 32

gdyniadesigndays.eu/pl/myhand.html
FB: @myhand.io 
Instagram: myhand.io 
Kontakt: hello@myhand.io