CO-OPERATION

We would like to thank people, who are helping us and making The Spirit of Poland possible.
A big THANK YOU | DZIĘKUJEMY to:

Magda Gąsiorowska i Justyna Strociak – zespół projektowy wystawy

Ania Lorkowska

Karolina Małaczek